Verksamheten

 

Praktisk designarbete

Själva genomförandet. Det konkreta arbetet med att ta fram material och underlag som gör det möjligt att genomföra produktion och nå det slutliga resultatet.

Design

Design är en arbetsprocess som innebär att man metodiskt arbetar kreativt för att nå ett tillfredsställande resultat med hänsyn till såväl funktionella som estetiska krav. Och alltid utifrån brukarens behov. Design förknippas ofta med utveckling av fysiska produkter men kan lika gärna tillämpas vid utveckling av tjänster, processer, kommunikation och miljöer.

Service

Ett förhållningssätt till sina medmänniskor som bygger på att vilja hjälpa till.

©2013  DESIGNSERVICE ÅSA PRODUKT & GRAFIK AB

Kontakta DESIGNSERVICE

Designservice Å produkt & grafik

Östra Kanalgatan 10

652 20 KARLSTAD

Telefon: 073-943 68 99

Epost: info@designservice.nu

Hemsida: www.designservice.nu

 

Företagsfakta

Organisationsnummer

556167-4861

Momsreg. nummer

SE 556167486101

Bankgiro

750-9854